Zsidó Múzeum Magazinja:​

TEMETŐK

Hírlevelünk tartalmából

  • A halottak háza  
  • A hét műtárgya: Házi áldás  
  • Beszélgetés Bányai Viktóriával a zsidó temetőkről 
  • Kutatás-blog: Zsidó temetők hatása a 20. századi képzőművészetben
  • Egy szemérmes cím: Kozma utca 6. 
  • Programajánló: Politzer Saga előadássorozat 
  • ​​​Címlapképünk: Bárkány Jenő: A vágújhelyi zsidó temető (akvarell) 
  • ​Instagram hírek 

A halottak háza: elnyugodni az atyákkal ​

A mostani hetiszakaszban nyílik meg az első zsidó temető és megnyugtató, hogy a szakasz címe mégis: Sára élete. A lezárás egy hosszú élet összefoglalása csak, a pillanat, amikor egészében láthatóvá válik.

Ábrahámnak idáig nem volt egy talpalatnyi földje sem, az Ígéret Földje első négyzetmétereit Sára nyughelyéül veszi meg. Ahogy József Attila írja, íme, hát megleltem hazámat, mert e föld befogad, mint a persely. Sára az első zsidó, aki meghal és az első zsidó, aki hazaérkezik Izráel földjén.

A Mahpéla-barlangban őt követve nyugszanak mind az ősök, az egyetlen Ráhelt kivéve, aki az út mentén hal meg, hogy lássa és sirassa fogságra hajszolt gyermekeit. Az ő anyai szíve, talán mert a gyerekszülésbe halt bele, nem nyugszik soha. Amikor Jákob Egyiptomban közelíteni érzi a halált, megesketi Józsefet, hogy kegyesen és igazságosan bánik majd vele, vagyis hazaviszi majd és eltemeti atyáival, ha eljön az ideje. Kegyesen és igazságosan bánik majd vele. Ez a kegyes és igazságos bánásmód, amelyre József itt ígéretet tesz, minden Szentegylet, Hevrá Kádisá végső erkölcsi alapja. A kegyesség, jámborság, a „heszed” viszonzást nem remélő szeretet és a halottak bizonyosan nem viszonozzák, amit teszünk értük. Ezért értékelődik fel különösen a Szentegylet tagjainak munkája, akik az utolsó, viszonzatlan szívességeket teszik meg minden emberi lény számára: megmosdatják és felöltöztetik őket, őrzik a testet a temetésig. Jákob kérése így formálta ki minden zsidó élők utolsó útját.

A temető egyfelől segít beletörődni békéjével, hogy minden véges a földön, másfelől szembe is szegül a halállal az emlékezet őrzése révén. Mivel mi is, mint minden múzeum, vigyázzuk, őrizzük, még a temetésen is túl a múltat, különösen közel érezzük magunkhoz minden Szent Egylet magasztos kötelességeit. Ezért beszélgetünk a magyar zsidó temetőkről Bányai Viktória történésszel ebben a számban és ezért mutatjuk be azt a visszafogottan patetikus, ironikusan szenvedélyes verset, amely megörökíti a megörökítés helyszínét, Pest egyetlen működő zsidó temetőjét, a Kozma utca 6-ban.

Szemügyre vesszük, hogy a hagyomány, amely azzal indult, hogy Ábrahám megvette a Mahpéla-barlangot, hogy áll itt és most, 2021-ben, Magyarországon.

A hét műtárgya: Rabbisírok fényképe 

Picture

Fényképfelvétel a Lehel úti zsidó temető rabbisírjairól, nem sokkal a temető felszámolása előttről. Balról a második Schwab Löw sírköve, amelyen oroszlán utal az elhunyt nevére. Schwab Löw egyik oldalán Wahrmann Izrael, másikon Simon Oppenheim sírja van. Majd tovább Azriel Brill, Mose Kunitzer, Josef Bach, Meisel Wolf és Jehuda Wahrmann sírjai. 1910-ben, a Lehel úti temető végleges felszámolásakor feltárták a sírokat és a holtak maradványait átszállították az időközben megnyílt rákoskeresztúri, kozma utcai zsidó temetőbe, ahol ugyanígy, egymás mellett állnak ma is. 

Az elmúlás ellen dolgozom

Beszélgetés zsidó temetőkről Bányai Viktóriával 

Picture

Miről mesélnek a sírkövek feliratai? Megtalálható-e megmaradt, kalandos sorsú sírköveken a Dohány Zsinagógát megépítő, átmeneti nemzedék története? Hogyan kerülte el a félmúlt még Scheiber Sándor figyelmét is? Miről nem nyilatkoztak a rabbik a Salgótarjáni úti sírkert „fénykorában”? Hogyan született, helyhiány miatt, a Kozma utcai zsidó temető? ​Miről mesél a temető? 

MILEV: Mi vonz valakit a zsidó temetőkben, személyesen és a történelem kutatójaként? Mi olyasmit tudnak a sírkövek, amiről a levéltárak nem beszélnek?

Bányai Viktória: Mondani sem kell, hogy hatalmas családtörténeti és helytörténeti kincsesbánya minden temető. Aki azt akarja tudni, honnan jön, milyen volt régen a szűkebb, családi és a tágabb, települési közössége, indokolt reménnyel fordul a temetők felé. Azokból a korszakokból, ahonnan még nem állnak rendelkezésünkre anyakönyvek, a temető az egyetlen forrásunk a rokonságok megállapítására, a helyi rabbik életrajzi dátumaihoz is csak a kövek révén próbálhatunk hozzáférni és ez is nagyon fontos.

Ami engem személyesen igazán érdekel, az az, hogy a temetőkben őrződött meg a legtöbb héber nyelvű felirat, emlék Magyarországon. Azt szeretném minél pontosabban érteni, hogy a 18. századtól fogva kik és mennyire tudtak itt héberül, kik, mennyire és mire használták ezt a nyelvet. Több évtizede figyelem ezt, az oktatástörténetben, irodalmi alkotásokban is. Ebben rengeteget segítenek a sírkövek, bár, persze, korántsem mindegyik felirat héber nyelvű rajtuk. De éppen a nyelvváltás, a különböző nyelvek használatának változó aránya, hogy kik, mikor, mire váltották fel - részben - a hébert, nagyon sok mindenről tanúskodik egy-egy közösség életében: kulturális, életformabeli változásokról, és ezekről leginkább éppen innen lehet valamit megtudni. Hogy például csak a zsidó időszámítás szerinti dátumokat adják-e meg a sírköveken, ha igen, akkor jelölik-e ezeket arab számokkal, „beengedik-e”, mikor engedik be őket. Fontos tudni, hogy mindez nem a leszármazók, a hátramaradottak egyéni döntése volt, a zsidó temetőkben mindezt erőteljes közösségi kontroll felügyelte, tehát minden magánszemély sírköve közösségi normákról is vall, mesél nekünk, ez tulajdonképpen történészi szerencse. Nagyon nagy eltérések mutatkoznak abban, hogy a történeti Magyarországon hol, mikor jelenik meg a magyar nyelv használata, egyáltalán bármi, ami nem héber.

Van-e köze ennek a kérdésnek az ortodox-neológ megoszláshoz?

Igen, de azért ennél több tényezős. Az ortodoxia, főleg  az északkelet-magyarországi ortodoxia tovább ragaszkodik a héber nyelv kizárólagosságához, Nyugat-Magyarországon az ortodoxoknak belefér, hogy a sírkő hátoldalán gót vagy latin betűkkel szerepeljen az elhunyt neve.

A neológia lényegében születésétől fogva azért küzd, hogy maradjanak még héber feliratok is a sírköveken, hiszen a közösségek nyelvhasználata már maga mögött hagyja náluk a hébert. De legalább ennyire számít az is, hogy a zsidó közösségek körül élő nem zsidó társadalom milyen nyelvet használ. Nem kell messzebbre mennünk a pilisvörösvári zsidó temetőnél, amelyet közösen dolgoztunk fel egy kollégánkkal, Kormos Szilviával. Ismeretes, ez egy sváb község volt Pest szomszédjában, jellemzően nem magyarul beszéltek a lakói, a zsidó temetőben is csak sokára, nem nagy számban voltak magyar sírfeliratok.

Azt írja egy helyen, hogy a magyar zsidó tudósokat nagyon sokáig elsősorban a régi, elősorban középkori sírkövek érdekelték csak, bizonyítandó, hogy milyen régen élnek itt, mennyire tősgyökeresek a Kárpát-Medencében a zsidók.

Megrázó volt azzal szembesülni, hogy miközben a Rabbiképző körül csoportosuló tudósok szenvedélyesen keresik a középkori köveket, ha bármit találnak, büszkén publikálják, aközben az ő hitközségük Hevra Kadisája 1910-ben, amikor az Aréna úti temető sírjait átköltöztetik a Kozma utcába, azokat a 18. századi köveket, amelyek az Aréna úton álltak, minden további nélkül elengedik, semmi nyoma nincs, hogy akárcsak kísérletet tettek volna a megőrzésükre. Ismerjük ezt a jelenséget: nekik még nem volt eléggé múlt, eléggé patinás a 18. század végének, a 19. század elejének az öröksége. A saját közvetlenebb múltjuk kevésbé érdekelte őket, és ez a hagyomány még a jóval későbbi nemzedékhez tartozó Scheiber Sándorra is átragadt, legalábbis ami a kutatási témáit illeti. A Lőwök viszont szeretnek sírfeliratokat szövegezni. Valószínűleg van valami alkati vonzalom, habitusbeli különbség is ebben, hogy ki az, aki szívesen foglalkozik az elmúlás mementóival, kinek okoz ez örömet, ki szabadulna inkább tőle. Szóval igen, a szisztematikus feldolgozás későn indul el Magyarországon, jóval később, mint ahogy az európai zsidó tudomány belefog ebbe. A levéltár komoly dolog, talán így érezhették, de a temetőket meghagyták a helytörténeti „legendák” világában.

Azt is lehet tudni, hogy még azok is, akik foglalkoztak a temetőkkel, főleg a szövegre figyeltek, a vizuális jelekre, formákra nem annyira. A képi ábrázolással szembeni, hagyományos zsidó bizalmatlanság lehet ennek a hátterében? Vagy valami más?

Biztosan benne van ez is, bár Turán Tamás kollégám Képfogyatkozás című izgalmas könyve szépen megmutatja, hogy a képtilalmat korról-korra nagyon eltérően értelmezte a zsidóság. A Salgótarjáni úti sírkertben, ahol a korszak sztárépítészei is terveztek síremlékeket, úgyhogy a látvány erősen dominál, próbálnak valami elvi állásfoglalást kicsikarni az illetékes rabbiktól, hogy mit lehessen és mit nem. Jól látszik, hogy nem hajlandóak általában semmit mondani a rabbik, lényegében annyit felelnek, hogy majd a konkrét esetekben foglalnak állást.

De azért bőven van miről beszélni, hogy melyik korszak építészeti törekvései hogyan jelennek meg a temetők közegében, még az ortodox temetőkön is nyomot hagynak a korstílusok. Van még mit tanulunk minderről.

A magyar vidék legtöbb temetője a holokauszt után elárvult és ha pénz nem is, de nosztalgikus figyelem irányul rájuk azóta is. De mit lehet tudni a már lezárt és a még működő budapesti temetőkről, mindenekelőtt a Kozma utcairól? Miért alakult úgy, hogy a temető az egyetlen intézmény, amelyre a hagyományos magyar zsidóságnak még monopóliuma van, sem a lubávicsiaknak, sem a reformoknak nincsen?

Ami az utolsó kérdést illeti, a neológia és az ortodoxia szakadása után, sok olyan városban, ahol alakul neológ és ortodox közösség is, továbbra is közösen temetkeznek, mert nem csak pénz kérdése temetőterületet vásárolni, kell hozzá a városi hatóságok együttműködése is. És ez még Pesten sem magától értetődő mindig. Ezért alakult ki talán ez a „monopólium”, amely egyúttal komoly teher is. Még akkor is, ha a temetőfenntartás a második világháború előtt nyereséges volt Budapesten.

A városegyesítés, 1950 után Budapesthez csatolt külvárosoknak, Újpestnek, Kispestnek, Pestszentlőrincnek stb., volt saját zsidó temetője, amelyek azóta már persze nincsenek használatban, a pesti oldalon már csak a Kozma utca működik, Budán az Óbudai Temető és Farkasrét. Pest első zsidó temetője a Ferdinánd Híd-Lehel tér környékén született meg 1788-ban, fontos mérföldkő a pesti zsidóságnak a zsidókat először befogadó Óbudától való függetlenedésében. A történet innentől fogva mindig arról szólt, hogy kevés a hely. Hogy ennek a helyzetnek a kialakulásában mennyi szerepe van annak, hogy a keresztény temető sírhelyeit huszonöt-harminc év után jobbára újra lehet hasznosítani, a zsidóknál pedig nem ez a helyzet, ezért nagyobb területre van szükség, illetve mennyi szerepe van másfelől a zsidó temetői helyek szűkösségében a városi hatóságok rosszindulatának, nehéz megítélni. Bizonyos, hogy mindkét tényezővel számolni kell. Ez az első temető nagyon gyorsan, 20-25 év alatt megtelik, ekkor nyílik meg az Aréna úti temető a későbbi Dózsa György úti zsinagóga közelében. Az Aréna úti temetőt, amelyet a 19. század legelején nyitnak meg, a következő évtizedek során folyamatosan bővíteni kell, amikor már másfelé nem lehet, akkor felfelé, újabb réteggel, de így sem férnek el benne, folyamatosan jelzik a városvezetésnek, hogy új helyre lenne szükség, de hiába, miközben átadják a Kerepesi úton ebben az időszakban a nagy köztemetőt. Végül a diszkriminációnak a közegészségügyi hatóságok felszólalása vet véget, akik jelzik, hogy az Aréna úti zsidó temetőben tűrhetetlen állapotok uralkodnak a zsúfoltság miatt. Ennek köszönhető a Salgótarjáni úti temető 1874-es átadása, amely szintén megtelik a századforduló előtt, hiszen az egyesített főváros népességének negyede zsidó. A Kozma utcai zsidó temető, az új köztemető mellett ezért nyithatja meg a kapuit 1893-ban. Ezt is többször bővíteni kell, ide költöztetik át, ahogy már utaltam rá, az Aréna úti sírokat.

Mesélne arról a temető-projektről, amelyen most dolgozik?

Közösen fogtunk bele Csáki Tamással, aki a várostörténetben és a művészettörténetben egyaránt járatos és az OR-ZSÉ-n tanító Balogh Istvánnal. A kérdésünk az volt, mi az, ami rekonstruálható abból az átmeneti temetőtípusból, amely a 19. század első felének vidéki temetőit kapcsolná össze, mondjuk, a Salgótarjáni úti temető polgárosult pompájával. A kettő között túl nagy a távolság ahhoz, hogy azt feltételezzük, hogy ezt a szakadékot nem hidalta át semmi, egyszerűen átugrották a „fejlődés” során. Az Aréna úti sírkőanyag nagy része, a helyhiány miatti egymásra temetések okán is, az aránylag kései időszakából, a 19. század negyvenes-ötvenes-hatvanas éveiből maradt meg, és ennek meglepően nagy részét költöztették át, több százat, a Kozma utcába később. Ez a szám minket is meglepett. A kövek pedig sok mindent megmutatnak abból, amit keresünk: már látjuk, pedig még csak a munka elején vagyunk, kirajzolódni a hiányzó láncszem kontúrjait. Az én mániám, a nyelvhasználat szempontjából is sok mindent megvilágít, hogy ezeken a sírokon nagyon sok héber betűs német feliratot találunk. A zsidó közösség többsége ekkor még nem ismeri a gót és latin betűket. A Salgótarjáni úton ez már nincsen. Valóban átmeneti kor ez a hagyományos és a modern zsidó közösség között, ennek a kornak a lenyomatai ott vannak a megmaradt sírköveken is, egy átmeneti nemzedék életéről tanúskodik mindez, azokról, akik a Dohány utcai zsinagógát megépítették, az alapítók életéről, egyetlen történeti pillanattal az ortodox-neológ szakadás előttről.

És mindez, hiába kő, veszendő. Azt gondolná az ember, hogy ha ezek a kövek elálldogáltak egy-egy település határában majdnem kétszáz éven át, akkor elálldogálnak még egy ideig, de nem, nagyon rohamos mértékben pusztul ez az örökség, ha valaki mást nem tud csinálni, csak lefényképezi, amíg még lehet, azzal is nagyon sokat tesz a közös emlékezetért.

A temető és a történettudomány egyaránt arra törekszik, hogy megőrizze a múltat, nem? Lehet, hogy ezért vonzódik minden történeti érdeklődésű ember a temetőkhöz?

Bárcsak mindenki lelkesebb lenne a kollégák közül, de igen, persze, van ilyen affinitás. Ezért nem tudok azzal egyetérteni, hogy az elmúlt dolgokat hagyni kell elmúlni, elmenni, hogy a halottak, ahogy a zsidó hagyomány előírja, térhessenek vissza a földbe. Belátom, szépen hangzik, de én éppen ennek ellenében dolgozom. Több magyar képzőművész tematizálta a síremlékek és sírfeliratok formai és...

Read More

Egy szemérmes cím a Zsidó reneszánsz idejéből: a Kozma utca 6

Van Gergely Ágnesnek egy verse, az a címe, hogy Temető Pannóniában. A refrénje nem egy verscím, hanem egy postacím, de hasonlóan szemérmes: a Kozma utca 6. A pesti oldal nagy zsidó temetője a köztemető mellett, a város peremén. Ahogy Kornis Mihály is mondja az Apa Győz című fergeteges novellájában, amikor a köztemető után továbbindul az őrjítően lassú villamosjárat, olyankor „magunkra maradunk”. Az az utolsó megálló már csak nekünk van fenntartva, az „izraelita temető” látogatóinak. Mert

„Rákoskeresztúr, Farkasrét, // Kerepes kerje nagy, // de kicsiny, intim, drága hely // a Kozma utca 6”.

Mindkét cím – a Temető Pannóniában és a Kozma utca 6 – szemérmes. Nem mondja ki, hogy a zsidó temetőről van szó. Éppen erről szól a szöveg. A létező szocializmus zsidó-tabujáról. Hogy erről nem beszélünk és amiről nem beszélünk, az nincs.

"A katolikus temető // katolikust fogad, // de nemtudni, kit hantol el // A Kozma utca 6"

A halál egyetemessége sem oldja fel a kizárást, holott akkor már igazán mindegy. A zsidó szó nem hangzik el benne, pont azt teszi hatásának eszközévé, amit kinevettet. Hogy mindenki tudja, mit beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, összekacsintva, „szintén zenész”, unsereiner”. Nemcsak mi, hanem mások is, akik előtt nem szívesen beszélünk ilyen dolgokról.

"Vajon az antikozmaság // egyszerre megszakad, // ha két zárójel közt az áll, // hogy (Kozma utca 6)?"

Ha pedig úgyis mindenki tudja, nyugodtan nevén is nevezhetjük.

Ez a hang az 1980-as keltezésű versben a korabeli zsidó reneszánsz hangja, a visszatérésé, igaz, ismét ironikus perspektívában, a temető felől, de az ironikus alaptónus ellenére is dacosan:

„Ne hidd, hogy jobb a semminél // egy puszta számadat. // Itt éltél. Több vagy holtan is. // Mint Kozma utca 6."

Az, ami szembeszegül a félelem asszimilációjával, éppen az öntudat magyarsága, az idetartozás: „itt éltél”. Itt, zsidóként, Hunniában-Pannóniában. Nem csak eufemizmus, álszemérem, hogy a Kozma utca 6 „pannon temető” és nem csak zsidó temető. Ide tartoztunk, holtunkban végképp nem túrhatnak ki innen. Itthon vagyunk, számunkra az öröklét behatárolt tere a város széle, a köztemető mellett, a 28-as villamos direkt számunkra létesített végállomásánál. Mert az van itthon éltében is, akire vár, hosszú évtizedeken át, egy pannon temető. Mert az öröklét térben mégiscsak behatárolt annak, akinek igazán van hazája. Ezért szeretett volna Jákob is, haló poraiban is, miután elpihen atyáival, hazatérni mégis a Mahpéla-barlangba. Ezért temetőt vásárolt először Ábrahám az Ígéret Földjén.

"Itthon vagyunk, mert itt van nekünk a Kozma utca 6. //  Szép, hosszú tér megannyi kő // és cipruslomb alatt, // nevét ha kérded, azt mondják, // a Kozma utca 6.

Ha fájó szűd pihenni vágy, // mint bús galambcsapat // kitárt ölébe visszavár // a Kozma utca 6." 

Programajánló: Politzer Saga előadássorozat

Picture

A Politzer Saga kiállításunkhoz kapcsolódó 12 részes előadássorozatunk következő előadása csütörtökön, november 4-én Konrád Miklós előadásával folytatódik. Ez alkalommal Politzer Zsigmond történetét és a Gründerzeit korszakát ismerhetjük meg filmből és a kapcsolódó előadásból. Az előadássorozatra regisztrált hallgatóknak az előadások után emlékeztetőt küldünk, benne a filmmel, és a filmhez kapcsolódó érdekességekkel. Regisztrálni honlapunkon keresztül lehet. 

Programajánló: Séta a zsidónegyedben 

Picture

Városnéző séta 2021. november 4-én, délután négy órakor Budapest régi pesti zsidónegyedében. A vezetett séta során végigjárjuk a történelmi helyszíneket, miközben megismerkedünk a zsidó vallással és az utcák kulturális sokszínűségével.
A program a Múzeumok Őszi Fesztiválja része és regisztráció köteles az Őszi Fesztivál honlapján keresztül, melyre a képre kattintva elérhető. 

Címlapképünk

Bárkány Jenő: A vágújhelyi zsidó temető

Picture

E heti cÍmlapképünk Bárkány Jenő vágújhelyi zsidó temetőt ábrázoló akvarellje. Bárkány Jenő (1885-1967) Eperjesen élt építészként, de elsősorban judaika-gyűjtőként, és a zsidó örökség dokumentátoraként is emlékezünk rá. Gyűjteményéből nyílt meg 1928-ban az Eperjesi Zsidó Múzeum. Levéltárunkban őrzött kézirathagyatékában 175 (!!) szlovákiai zsidó közösség történetéről olvashatunk - de hagyatéka nem csak szöveg: Bárkány festőként is ismert, gyűjteményünkben őrizzük a vágújhelyi zsidó temetőt ábrázoló mellett az Eperjesi Zsidó Múzeum első épületéről (Kumst), valamint a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában 1944-ben berendezett internálótáborról készített képeit is. Festményeinek listája elérhető innen

#ZsidoMuzeum
Korábbi hírleveleink