Kedves Olvasó! 

Ezt a hírlevelet a Politzer Saga előadássorozatunk hallgatóinak küldjük: a filmet, a film narrációját, és némi háttéranyagot kínálva az olvasóknak.

Ennek a hírlevélnek (Politzer Illés története) egy korábbi változatát már megkapták - ez most egy bővített és javított változat, találnak benne két olyan olvasnivalót is, ami a korábbiban még nem szerepelt.  

Holnap, november 4-én este hatkor folytatjuk a történetet Politzer Zsigmond történetével és Konrád Miklós kapcsolódó előadásával.  

A frissített program elérhető a honlapunkon keresztül, ezen a linken: Program

A film: Politzer Illés történeteA film szövege: 

Mire Politzer Ábrahám gyermekei felnőttek, nagyot változott a világ, és egyre több féle életpályát kínált.

Ábrahám második gyermeke Illés, akit az apa a legintelligensebb és legokosabb embernek tartott felcseperedvén Pestre ment, és beiratkozott a piarista gimnáziumba. Miután sikeresen leérettségizett, Bécsbe ment, hogy köpcsényi nagyapjához hasonlóan ő is orvos lehessen. Nagy buzgalommal vetette magát tanulmányaiba, melyből csak az 1848-as bécsi forradalom híre zökkentette ki.

Testvérei közül Móric ekkor már nős volt, Ignác mézeskalácsosnak tanult, Rudolf terménykereskedőként élt Cegléden, Ádám pedig a gimnázium első osztályát végezte.

A bécsi forradalom kitörésének a híre 1848. március 13-án a nagy aggodalommal töltötte el a szülőket Irsán. Illésért aggódtak, de aztán levél érkezett tőle, melyben tudtatta, hogy csatlakozott a diáklégióhoz, amelynek az a feladata, hogy Bécsben, a győztes forradalom színhelyén fenntartsák a rendet. Két nappal a bécsi forradalom kitörése után Pesten is kivívták a szabadságot egy vértelen forradalommal. A magyar forradalom első napjaiban több városban, így Pozsonyban és Pesten is zsidóellenes tüntetések, zavargások robbantak ki.

Ennek ellenére a zsidók többsége, így a Politzer család is osztozott az egész nép lelkesedésében. Az első hónapok nyugodtan teltek el, és semmi nem mutatott arra a nagy változásra, amely Magyarországon végbement. A szünidő kezdetekor Illés is hazatért Bécsből. A gárdista egyenruha, a kék, magas nyakú zubbony, a féloldalasan viselt calabriai sapka, és a kard, amelyet Ignác büszkén viselt az oldalán, különösen imponált a családnak, nem is beszélve az érdekes történetekről, amiket mesélt.

Nemsokára híre jött, hogy a császári erők hadra keltek, hogy letörjék a forradalmat. A gyorsan rekrutálódó magyar nemzetőr hadseregben sok zsidó is részt vett, becslések szerint közel húszezren. Fontos szerepet kaptak a hadsereg ellátásában és felszerelésében, és feltűnően sokan voltak tábori orvosok és sebészek. Illés orvosi tudását a gyakorlatban is ki akarta próbálni, ezért sok más társához hasonlóan ő is belépett a hadseregbe, és a nagyváradi laktanyába került katonaorvosként. Az akkor ismert legmodernebb eljárásokkal kötések százait rakta fel és számos műtétet hajtott végre. A sebesüléseikből lábadozó katonák között tífuszjárvány tört ki, amit Illés is elkapott, és csak a csodának köszönhető, hogy felépült belőle. 

Azon a télen elkezdődött a beszállásolással kapcsolatos szenvedés is, hiszen akkoriban a katonaságot még magánházaknál szállásolták el. Politzer Ábrahám ekkor, - mint annak idején nagyapja Köpcsényben – minden ezüsttárgyat elásott a kertben. A császári csapatok Budáról bombázták Pestet. Számos pesti család a veszély elől menekülve elhagyta a várost, és a környező községekben kerestek maguknak szállást. Politzerék Irsán befogadták a hattagú pesti Kunewalder családot, Kunewalder Zsigmond katonaorvos családját, aki akkoriban a Bem József csapattesténél látta el a katonaorvosi feladatokat.

A forradalom leverése után szörnyű megtorlás kezdődött. Számosan emigráltak vagy börtönbüntetést szenvedtek. A zsidó közösség egészét Haynau 230.000 forint értékű hadisarc megfizetésére kötelezte. Illést kiváló orvosi szaktudása mentette meg a megtorlástól. Több olyan nehéz operációt is elvégzett, amelyekre nem vállalkoztak a környékbeli orvosok, így kinevezték Hajósra körorvosnak. Mivel a részeg parasztok között mindennaposak voltak a verekedések, így többnyire késszúrások, kéztörések és fejbetörések kezelését látta el. 

Akkoriban a zsidók csak hatósági házassági engedéllyel házasodhattak, és sokszor hónapokat kellett várniuk, amíg a császári és királyi helytartóságtól meg nem kapták a házasodási engedélyt. Illés 1860-ban vehette feleségül Franz Breitner pesti terménykereskedő és háztulajdonos Hermine lányát, akivel 45 évig élt házasságban a pesti belvárosi Sas utcában, ahol orvosi rendelőjét is berendezhette. Öt gyermekük született, három fiú és két lány: Berta, aki majd íróként rövid novellákat publikál, Alfréd, aki apját követve Bécsben végzett orvosként, Sándor, akianyai nagyapja nyomdokait követve gabonakereskedő, később tőzsdetanácsos lett Pesten, és Riza, aki Nagyváradra ment férjhez Bedő Bélához. 

Politzer Illés huszonéves korában a Magyarország függetlenségéért és a modern polgári társadalom megteremtéséért harcolt. A nősüléshez még engedélyre volt szüksége, de negyvenkét éves korában megérte annak a nagy jelentőségű törvénynek a megszületését, melynek értelmében a zsidók polgári és politikai jogok tekintetében egyenlőek lettek a nem zsidó polgárokkal. Néhány évvel később, az osztrák-magyar kiegyezést követően Ferenc József még a Haynau által a zsidókra kirótt hadisarc egy részét is elengedte, illetve megengedte, hogy abból Pesten Rabbiképző Intézetet alapíthassanak. Amikor Dr. Politzer Illés 82 éves korában elhunyt, köztiszteletben álló orvos volt Budapesten. Lakása és orvosi rendelője egy olyan városrészben volt, ahová apja még csak külön engedéllyel léphetett be. Végrendeletében tekintélyes örökséget hagyott gyermekeire és özvegyére.

Legendák és történelem, források 

Az eddigi részekben megismert családtörténetet elsősorban a családban fennmaradt legendák alapján ismerhettük. Ábrahám fiainak története azonban már a levéltárakban, könyvtárakban és múzeumokban megőrzött történeti dokumentumokban is felbukkan, így a történetet már nem csak hasonló történeti körülmények között keletkezett forrásokkal, hanem valódi, elsősorban a családban megőrzött dokumentumokkal is illusztrálhattuk. Vannak levelek, újságkivágatok, iratok, és korszakunkban elterjed a fényképezés is, ami már a szereplők valós arcát mutatja. Néhány példa a filmből: 

Picture

Politzer Illés saját kezű aláírása egy hajósi járási orvosként írt levelén, 1852. áprilisából. 

Picture

Politzer Illés kinevezése a nagyváradi katonakórházba, a Közlöny 1849. januári számából. A teljes 1848-1849-es Közlöny sorozat elérhető az Arcanum Digitális Tudománytár oldalán. Közlöny 

Picture

Politzer Illés befutott orvosként már megengedhette magának, hogy portrét festessen magáról. Fiatalkori képe a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum gyűjteményében maradt fenn. 

Picture

Politzer Illés élete vége felé már olyannyira elterjedt a fényképezés, hogy valódi, reális arcát is megismerhetjük. A képen fivérével, Politzer Ádámmal és feleségeikkel láthatóak egy kültéri felvételen. 

A forradalom és szabadságharc emlékezete a Múzeumban 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc fontos esemény a magyarországi zsidók történeti emlékezetében. A Zsidó Múzeum alapításától (1909) kezdve kiemelt figyelemmel gyűjtötte a zsidók részvételét bizonyítandó történeti dokumentumokat és relikviákat. Az 1848-1849-re vonatkozó gyűjtemény műtárgyai és dokumentumai az alábbi képre kattintva böngészhetőek. 

Picture

A zsidók összeírásáról szóló hirdetmény. Pest, 1848 

Egy érdekes áthallás

A szabadságharc bukását követő megtorlás bemutatásához a filmben felhasználtuk Thorma János: Az aradi vértanúk című képét is (a képmező jobb szélén): 

Picture

A képben rejlő "áthallás" a festmény első budapesti bemutatásához kapcsolódik. A tervek szerint az 1896-ban megrendezett Ezredéves Országos Kiállításon szerepelt volna, de mivel azt a király, Ferenc József is megtisztelte látogatásával, mégsem állították ki, hogy ne sértsék meg az uralkodót azzal, hogy szembesítik 1849-ben játszott szerepével. Ugyanakkor nem akarták megfosztani a közönséget a kép megtekintésétől, ezért azt a kiállításnak helyszínt adó Városligettől kicsit távolabb, de az oda vezető egyik főútvonal, a Király utca elején mutatták be. Ott állt a pesti zsidók "kikötője", az Orczy házként ismert hatalmas bérkaszárnya, melynek volt egy első emeleti rendezvényterme: ez lett a kép kiállításának első helyszíne. A korabeli beszámolók szerint sokan látogatták, de azért a királyi vizit után áttették az állatkert melletti Vampetics vendéglő emeleti nagytermébe - közelebb a fő attrakciókat bemutató Városligethez. 

A kép ma a Magyar Nemzeti Galériában tulajdona, jelenleg a kiskunhalasi Thorma János Múzeumban látható. 

Olvasmány ajánló

Előadónk, Hermann Róbert is említette a magyarországi zsidók 1848-as szerepvállalásáról szóló első tudományos összefoglalót: Bernstein Béla akkor szombathelyi rabbi munkáját. Az első kiadás az ötvenedik évfordulóra jelent meg Jókai Mór előszavával, ennek reprint kiadása 2018-ban a Zrínyi Kiadónál. 1906-ban a Magyar Zsidó Könyvtár sorozatban kiadták egy rövidített változatát, mely digitálisan is elérhető a MEK oldalán​, vagy letölthető ebből a hírlevélből. 

Bernstein_1848.pdf

További kapcsolódó tanulmányok, forrásközlések a Múlt és Jövő két tematikus számában: 

Múlt és Jövő 1998/1
Múlt és Jövő 1999/2

Következő előadás

Picture

A Politzer Saga kiállításunkhoz kapcsolódó előadássorozatunk következő előadása az őszi szünetet követően csütörtökön, november 4-én Konrád Miklós előadásával folytatódik. Ez alkalommal Politzer Zsigmond történetét ismerhetjük meg a filmből és a korszak magyar zsidó történelméről, a Gründerzeit fantasztikus korszakáról hallhatunk az előadásban.

Zoom link az előadáshoz 

Meeting ID: 832 4643 5124
Passcode: 765861

Mivel többen jelezték, hogy a zoom előadás során a filmek nem jó minőségben jelennek meg, ezért itt előzetesen megnézhetik a következő részt:

Politzer Zsigmond történeteLemaradt? 

Sokak kérdésére: az előadásokat rögzítjük, később, az előadássorozat lezárását, és a filmek szerkesztését követően visszanézhetőek lesznek. A nyers felvételt nem küldjük el, csak a szerkesztett változat lesz elérhető a Múzeum youtube csatornáján, és a feliratkozott résztvevőknek hírlevélben is küldjük majd. 

Ha ezt a hírlevelet egy barátjától, továbbítva kapta meg, de részt venne az előadássorozaton és szeretne hírlevelet is kapni, akkor kérjük regisztráljon honlapunkon!