Zsidó Múzeum 

Magazonja

BETEGLÁTOGATÁS

Beteglátogatás - Bikur holim 

A hírek és saját tapasztalataink szerint újra egyre többen vannak karanténban vagy betegágyban. A kényszerű elzártságot ezért ezen a héten a beteglátogatás (bikur holim) micvájának felidézésével próbáljuk enyhíteni. 

A beteglátogatás vallási jócselekedetnek számít. Az első, bibliai beteglátogatás során az Örökkévaló látogatta meg Ábrahámot, amikor a körülmetélése után lábadozott (Genezis 18:1). A beteglátogatás szabályait részletesen tárgyalták a Talmud bölcsei is, és az általánosan elfogadott véleményük szerint a látogató a betegség egyhatvanad részét magával viszi, ennyivel csökkenti a beteg szenvedéseit.

A beteglátogatás, a betegek és rászorulók segítése fontos pillére a jól működő közösségnek, ezért szinte minden településen volt Bikur Holim Egylet. Történetüket a gyűjteményünkben megőrzött tárgyakkal és dokumentumokkal idézzük fel ezen a héten. 

Bikur Holim jegyzőkönyv, 1802  

Nagykanizsai Bikur Holim egylet jegyzőkönyve 1802 - lapozgatható link

A nagykanizsai Bikur Holim Egylet jegyzőkönyvének belső címlapja, 1802 

A híres nagykanizsai Hevrakönyv "testvére" az 1802-ben készített Bikur Holim Egylet jegyzőkönyve. A halál körüli szertartásokat bemutató  illusztrációi miatt jól ismert, 1769 és 1793 között vezetett Hevrakönyvvel azonos stílusú és kidolgozottságú Bikur Holim egyleti jegyzőkönyv, melynek ezüst címlap-veretét már bemutattuk Nagykanizsa számunkban. Az alapszabályokat, tagnévsort, éves tisztviselő-választást, a beteglátogatás szabályait és az egylet vagyonának felsorolását is tartalmazó hatalmas kötet közel ötszáz oldalas, és minden oldala gazdagon díszített. Minden oldala más és más: javasoljuk, hogy lapozgassák végig online: az itt közölt képre kattintva teljes digitalizált változata elérhető. 

Előimádkozó könyv Pestről, 1829-ből 

Picture

Az 1829-ben még viszonylag szerény pesti zsidó közösség az Orczy házban berendezett zsinagógában tartotta szertartásait - az ehhez szükséges előimádkozó imakönyvet pedig az egyletként akkor már létező beteglátogató egylet készíttette el. Akkoriban természetes volt, hogy az egész közösség igényeit kisebb nagyobb egyletek, szervezetek biztosították. Címlapképünkön (szövegesen lásd alább) az óbudai Bikur Holim egylet tárgyai láthatóak, melyeket az óbudai zsinagógában lévő tóratekercsek díszítésére, az ott tartott istentiszteletek során használtak. 

Péntek esti szombatfogadás kórházban 

Picture

A Bikur Holim egyletek mellett más szervezetek is segítették a rászorulókat, még a legnehezebbnek tartott időszakokban is. Az Ahavasz Réim Felebaráti Szeretet Egylet alapfeladataként a közkórházakban ápolt betegeknek biztosította a kóser ellátást. Az 1948-ban készített fényképen péntek esti szombatfogadást látunk, melyet az Ahavasz Réim szervezett a Péterfy Sándor utcai kórházban. A képen a kórház lábadozó betegei előtt Reichenberg alelnököt, Dr. Friedmann Gyula rabbit, Ábrahámsohn Manó főkántort, és Hübsch Alfréd egyleti titkárt láthatjuk. 

Művészetről mindenkinek: Kép a képbenJanuár 22: a magyar kultúra napja

Picture

Január 22-e a magyar kultúra napja annak tiszteletére, hogy ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz szövegét 1823-ban. Az olasz és a német fordítás után 1863-ban a héber lett a harmadik nyelv, melyen a szöveg megjelent: Dr. Józseffy Vilmos és Reich Ignác fordításában tette közzé a Magyar Izraelita című, rövid életű magyar nyelvű zsidó hetilap. A 19. század során a Himnusznak még további két fordítása készült el, tíz évvel a héber változat után a francia, majd 1881-ben az angol fordítás. Ezt követően a Himnusz csak a 20. század folyamán jelent meg legközelebb egyéb nyelveken.

Címlapképünk: Bikur Holim Egylet tárgyai

Picture

Az óbudai Bikur Holim Egylet tárgyai 

Az óbudai zsidó közösség a 19. század közepi hivatalos "hitközséggé" alakulás előtt több kisebb-nagyobb egylet laza szövetségét jelentette. Közösen építették fel a zsinagógát 1821-ben, de berendezéséről, fenntartásáról a különböző egyletek gondoskodtak - gyakran egymással versengve. A Bikur Holim egylet tárgyairól a huszadik század elején készült ez a fénykép, melyen az egylet tagnyilvántartását tartalmazó díszes jegyzőkönyvet (mely ma levéltárunkban van) tóradíszek, tóramutatók és gyűjtőperselyek veszik körül. 

#ZsidoMuzeum Korábbi hírleveleink