Sára nevetése és Isten nevetése: zsidó újév nehéz időkben​

Az emberiség születésnapján két meddő asszony megdicsőülését és két kisfiú születését ünnepeljük, illetve az őszinteséget és a nevetést. Egyszóval minden reményünket egyszerre.

Az ünnep első napján azt a részt olvassuk fel a Tórából, amely Izsák születését meséli el. Izsákét, akinek a neve – az eredetiben Jichák – azt jelenti, nevetni fog. Azért fog nevetni ő is, mert Sára is nevetett, némiképp szkeptikusan, amikor megkapta a hírt, hogy Ábrahámtól gyereke születik nemsokára – ekkor nagyon idős asszony volt már. A Jóisten, aki nem veszítette el a humorérzékét csak azért, mert Sára kikacagta, még előre meghagyta, hogy a gyerek neve Izsák legyen, mert hiába kételkedik Sára, a megígért időben meg fog születni. Mitha azt mondaná a névadással a Seregek Ura: majd meglátjuk, ki nevet a végén. A gyermek viszont nem sok okot talált élete során arra, hogy felhőtlenül nevethessen. Miután édesapja kiállta a próbát és kis híján feláldozta őt, passzív, földi hatalmak packázásainak kiszolgáltatott emberré vált, akivel a föld uralkodói kényük-kedvük szerint bánhattak. Ő mindig arrébb ment és kutakat ásott, szelíd konoksággal kereste az élet forrásait. Nagyobbik, erősebb fiát, Ézsaut szerette, mert mellette érezte biztonságban magát. Felesége erősebb, ravaszabb volt nála és a híres trükkel (a vak Izsák megtévesztésére beöltözteti Jákobot “Ézsaunak”, hogy megkaphassa az elsőszülötti áldást) megnyerte Jákob javára fiaikon keresztül folytatott titkos háborújukat. Ez az ember mégis az ígéretet hordozta nevében: nevetni fog. Ez Isten buzdítása és titkos fegyvere számunkra: hogy ne felejtsünk el a legszorultabb helyzetben sem nevetni, akár kínunkban. Ez a képesség, minden kétségbeejtő helyzet kinevetése, az egyik legszebb, legbölcsebb zsidó találmány, Izsák névadásában ott van a zsidó vicc héber bibliai genezise Lord Jonathan Sacks nyugalmazott brit főrabbi szerint. Izsák története a születés, a jövő esélye ott is, ahol már nem látunk jövőt, és a „nevetni fog” ígérete is hasonlóképpen vigasztaló. Úgy lett, mi, zsidók sokat nevettünk az elmúlt évezredek folyamán. Fogunk is még.

Az első nap prófétai olvasmánya egy Hanna nevű asszonyról és egy Sámuel nevű fiúról szól. Hanna, még a jeruzsálemi Szentély felépülése előtt, a Frigyláda akkori tartózkodási helyén, gyermekért könyörgött Istennek. A zsidó hagyomány sokat beszél a meddő nők fájdalmáról, a jövő kétségbeesett reményéről. Hanna félhangosan imádkozott és a szolgálatban lévő pap, aki azt hitte éppen akkor, hogy Isten embere nem Isten vigaszának közvetítője, hanem Isten valamiféle rendőre, számonkérte őt, hogy mit motyog itt részegen. Hanna, aki nem szégyellte nyilvánossá tenni fájdalmát, érzéseit, mégis megőrizte intimitásukat félhangos imájával, elmondta neki, miért szólította meg Istent. Tőle tanuljuk a rabbinikus hagyomány szerint, hogyan kell elmondanunk a főimát, félhangosan, ahogy ő tette. És az ő gyermeke is megszületett, Sámuel próféta, az ő első könyvének elején áll Hanna története.

Sára és Hanna története, Izsák ősapa és Sámuel próféta születésének a kilátástalan helyzetekben megmutatkozó, a reményen túli remény története, amelyhez Sára és Izsák esete a túlélő nevetés hatalmát társítja, Hannáé pedig a sebezhetőség vállalásának erejét. Az újév első napjának bibliai olvasmányaiból kijön a leggazdaságosabban összeállított túlélőcsomag, amely átsegít bennünket a mögöttünk hagyott nehéz időkből az előttünk álló nehéz időkbe. „Keskeny híd a nagyvilág és mégse félj” - kéri bölcsen a breszlovi Náhmán rabbi.

Nevetésben gazdag, édes új évet kíván:

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár csapata

A hét műtárgya: Rimonpár Egy törökkori rimonpár történetei  Az 1601-1602-ből származó donációs...

Read More

"Többen mondták már, miért nem leszek rabbi" 

Picture

Fritz Zsuzsával beszélgettünk élete új szakaszának kezdetén, arról, hogy a Bálint Ház vezetése után hogyan fogja szolgálni tovább a magyar zsidó közösséget. Melyek a fő problémák szerinte, hol vannak a lehetséges kitörési pontok, mit kellene megtanulnunk és mit kéne elfelejtenünk. És a címben idézett kérdésre is megtudjuk a választ.

Távozol a Bálint Ház vezetéséből és kétlakivá válsz, ezentúl megosztod az idődet Bécs és Budapest között. Ugye azért nem veszed le a kezed rólunk, magyar zsidókról annyi évtizednyi intenzív figyelem után? 

Nem, már ki is alakult nagyjából, mit fogok ezentúl csinálni. Az mindvégig világos volt számomra, hogy a Bálint Házat nem szeretném teljesen otthagyni, ha nem muszáj, és adódott is lehetőség arra, hogy együtt dolgozzunk a továbbiakban is. Nagyszerű utódom, Kenesei Marcell vezetésével elindult egy új stratégia megtervezése, és világossá vált, hogy a Bálint Ház legfőbb tevékenysége az innovatív közösségi programok szervezése, ezt támogatja majd egyfelől egy zsidó tudástár, másfelől egy közösségi háló. Ennek a zsidó tudástárnak, tudásközpontnak (majd kitaláljuk, mi legyen a neve) leszek én a koordinátora. Ennek a központnak a feladata az, hogy hozzáférhetővé tegye ennek a régi, nagyszabású civilizációnak a (még ha ez sokszor nem is így tűnik) ma is releváns mély és gazdag tudását, tapasztalatait. A közönsége elsősorban a magyar zsidóság jelentős többségét kitevő réteg lesz, azok, akiket szekuláris zsidónak szoktunk nevezni. Sokakkal beszélgettem erről, szerintem ezek az emberek nagyobbrészt nem szekuláris zsidók, vagyis még nem tudnak eleget hozzá, hogy szekulárisként határozzák meg magukat. Van valami laza, homályos kötődésük, de nem mennek el a zsinagógába. Vagy azt gondolják, hogy oda ők nem valók, hiszen nem tudnak semmit, nem tudják, hinnének-e bármit abból, amit tudniuk kellene. Világos, hogy ők a hatalmas többség, hozzájuk kéne szólnunk. 

Mi kéne ahhoz, hogy a zsinagógák maguk keressenek választ erre a nehézségre? Mit tudnának tenni? Mit javasolnál, ha egy rabbi tanácsot kérne Tőled? 

Azt mondanám, hogy próbáljon meg olyan dolgokról beszélni, amelyek összekapcsolják az emberek mai életét a zsidó szövegekkel és a beszélgetésre, vitára, közös gondolkodásra épülő zsidó szöveghagyománnyal és ne meneküljön, ne meneküljünk a szertartások „levezénylésébe”. Idegennek, érthetetlennek ható szertartásokkal nem lehet megfogni senkit szerintem, elsőre nem erre van szükség. Olyan zsidó közösségi tevékenységeket kell kitalálnunk közösen, amelyekben mindenki meglátja a feladatát, amelyekkel azonosítani tudják magukat, amelyben megtalálják, ami hiányzik az életükből. Olyan kérdésekre keresnek az emberek spirituális választ a judaizmusban, amelyek amúgy, a hétköznapjaik során foglalkoztatják őket: nagy, filozófia és kicsi, személyes, aktuális kérdésekre. A szertartásoknak szintén jelentésessel kell bírniuk, hogy lehetővé tegyék a bevonódást, és ne a kívülállás érzését erősítsék. De, persze, ezek mind legfeljebb problémafelvetések, én sem tudom a válaszokat, más sem, mindannyian csak keresünk. Illetve gyakran még csak nem is keresünk. Nem tudjuk, működne-e, mert senki sem kísérletezik, mindenki fél, hogy mások mit szólnának hozzá, ha valamit elhagyna vagy bevezetne. Én sem mertem sábbátkor programot csinálni, féltem, hogy valaki a fejemre koppint. Pedig nélkülözhetetlen lenne. 

És akkor Te fogod most mindezt felvállalni mindenki helyett, amolyan zsinagóga nélküli Frici rabbiként? 

Á, nem, azért nem, inkább az lesz a feladatom, hogy magam köré gyűjtsek olyan embereket, akik ezeket a tartalmakat el tudják készíteni, tudják tanítani, el tudják juttatni a címzettekhez, akik kreatívan, modernül, XXI. századian tudnak gondolkodni a zsidóságról és ezzel közel tudják hozni a hagyományt azokhoz az emberekhez, akiket ez érdekelne, csak még nem tudják esetleg. De többen mondták már, hogy miért nem leszek rabbi, nos, azért, mert nem szeretnék. 

De miért nem? 

Jó, ez attól is függ, mi az, hogy rabbi. 

És szerinted mi az? Te hogy képzeled el az ideális rabbit, a lelki vezetődet? 

Nagyon sokat tud, de nem csak abban az értelemben, hogy sok tárgyi ismeretre tett szert, be tudja kapcsolni a mondandóját a hagyományba, hogy legyen érzelmi és társas tudása is. Van empátiája és képessége arra, hogy közösséget építsen a körülötte lévő emberekből és megszólítson távolabb lévőket. Merjen sebezhető lenni és merje vállalni kifelé, folyamatosan tanuljon önmagáról és ismerje a világ zsidóságának a trendjeit is és tudja a dolgokat sokféle persepektívából nézni. Ne mondja soha, semmikor, semmilyen kényszer súlya alatt, hogy zsidónak lenni azt jelenti, hogy…, vagy ha mégis válaszolni akar rá, akkor legyen nagyon sok, egyformán érvényes mondata arról, hogy ez mi mindent jelent. Szigorú voltam. 

Belőled mi hiányzik?

Nem érzek elhívást. Imádok tanítani, Tórát magyarázni, hiszek Istenben, egy transzcendens, felső lényben, ennél pontosabban nem tudom megfogalmazni, hiszem, hogy van olyan személyes elhívás, amely elindított egy kacskaringós úton, amelyen odáig, ahol én csatlakoztam, sok nemzedék léptei vittek el, akik már jártak ezen az úton, mielőtt  én megszülettem volna. Hiszem, hogy van célja az utamnak, hogy a múlt nem csak vezet, de néha ki is siklat, letérít erről az útról, viszont nekem egyedül kell újra megtalálnom azt. Most azt hiszem, irányban vagyok, nincs okom rá, hogy rabbinak menjek. 

Ha mához öt évre újra egymás mellett ülünk majd, mivel, milyen eredményekkel lennél elégedett? Miből tudod majd, ha jól végezted a dolgod? 

Ha lényegesen, érezhetően több ember vesz majd részt a zsidó közösségi életben, mert lépten-nyomon zsidó karakterű, mégis releváns dolgokkal találkoznak. Az első Szarvas-nemzedék tagjai már családanyák, családapák, akik imádták a tábort, de azóta sem találnak semmi érdekeset, érdemlegeset, amit a közösség kínálni tud számukra, sem ők sem a gyerekeik. Ki kell találni a formáját, a kereteit annak, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni a közösségbe, ne én csináljam, hanem együtt csináljuk, mindenki adja bele a tudását, legyen beleszólása, érezze a sajátjának. Izgulok egy kicsit, nagy feladat áll előttem. 

Micsoda számít zsidó közösségi tevékenységnek? Ha elmennek több ezren meghallgatni a Dohány utcai zsinagógába Koncz Zsuzsát, az annak számít már? 

Ez is az. A nemzedéki különbségek alapvetőek. Azok a tagjai a közösségnek, akik fiatalon hallgatták őt, tehát Koncz Zsuzsa nemzedéktársai a fiatalságukat egy olyan világban töltötték, ahol nem sok tere volt a zsidó művelődésnek, közösségi bevonódásnak. Ha voltak is kivételek, nekik fontos, biztos másnak is, hogy Koncz Zsuzsát hallgassák és, hogy őt a zsinagógában, zsidó közösségi térben, valamiképpen ismeretlen ismerősökkel, hasonló élettörténetű, családtörténetű emberek közösségében, egy ismerős és a családtörténethez köthető térben együtt hallgassák, otthonos körülmények között. Azt mutatták a belső kutatásaink is, hogy ahogy a Dohány utcai zsinagóga, úgy a Bálint Ház is afféle safe space sokak számára. Jó, ha valaki bejön a zsinagógába koncertre, de az a kérdés, hogy mi lesz a következő alkalom, hogyan kapcsolódik be, beljebb a közösség életébe, hogyan lesz aktívabb annál, mint hogy csak hallgató legyen. Fontos lenne, hogy részt vegyen valamiben, hogy ismerkedjen meg, működjön együtt másokkal. Ne csak hallgassa a zenét, hanem csatlakozzon a kórushoz például, próbáljon, lépjen fel ő maga is, mint Koncz Zsuzsa képzeletbeli hallgatója – ebből kellene minél több, illetve, a harmadik fázis az lenne, hogy ő maga is szervezzen be, vonjon be másokat. Vannak ma olyan zsinagógák, amelyek erre törekszenek, a Bálint Háznak is vannak ilyen kezdeményezései, egyes ifjúsági szervezetek is ezen az úton indultak el, de most még az út elején vagyunk. A szarvasi tábor nagyon nagy sikertörténet, csak a folytatását nem tudjuk kitalálni egyelőre. 

Mit lehet tenni, hogy versenyben maradjunk a beláthatatlan, óriási szabadidő-eltöltési kínálattal és az atomizálódással, a bezárkózással szemben? Rengetegen panaszkodnak, jellemzően arra, hogy még ismerkedni sem lehet, annyira nincs közegük. Hiányoznak a közegek, a zsidók és nem zsidók egyaránt? 

Igen, én is azt látom, hogy nagyon megválogatja mindenki, mire használja fel a szabadidejét, ez a ’80-as években, a zsidó reneszánsz idején, amikor én kapcsolódtam be a közösségbe ez még nem így volt. Az embereknek volt szabadidejük és szerettünk együtt lenni, ma már a hét legtöbb napján én is fáradtan érkezem haza és magamra zárom az ajtót, olvasgatok, tévézek, ülök a teraszon. Aztán ez elmúlt és a zsidó szervezetek lemaradtak róla, nem vették észre, nem követték a változást, hogy most már nagyon magas színvonalú, nagyon érdekes programokra van szükség ahhoz, hogy rávedd az embereket a részvételre. A ’90-es évek végére fokozatosan kiürültek az intézmények, szervezetek. Most próbáljuk meg, számos szervezetben elölről kezdeni a dolgokat, újratervezni. Valószínűleg kevesebb programot kell csinálni, koncentráltabban. Össze kell kapnunk magunkat, de ez össze is jön majd, én optimista vagyok. Újlipótvárosban például, ahol lakom, sok helyi kezdeményezés van már, persze, ez nyilván atipikus közeg sok tekintetben. Nyilván segítene a kapacitások összehangolása, hogy a nagyobb és a kisebb zsidó szervezetek ne egymás elől próbálják elszipkázni az érdeklődőket. Ne arra fordítsák az erőforrásokat, hogy párhuzamos programokat szervezzenek kooperáció helyett. És, persze, közösségi vezetőkre lesz szükség, ehhez pedig átgondolt, egymásra épülő fázisokból álló zsidó oktatásra, amely felkészült és nyitott rabbikat, judaisztika és hébertanárokat termel vagy integrál, ha külföldön tanultak. Illetve az informális oktatás utánpótlását kell biztosítani, ehhez pedig befogadó környezetet, valódi életpálya-modellt kínálni. Most a Rabbiképzőn bíztató folyamatok zajlanak, komoly tanárok érkeztek, maga a rektor, Vajda Károly, vagy Komoróczy Szonja, Balázs Gábor. Mintha a stratégiai gondolkodás is elkezdődött volna, de azért még nagyon az elején járunk ennek a sürgető folyamatnak és a magyar történelem rossz mintái megjelennek a magyar zsidó közösségben is, szóval összességében nagyon óvatosan vagyok optimista, de hátha. Csak fel kell hagyni a bezárkózó kommunikációval, hogy az legyen a fő üzenet, hogy nő nem lehet rabbi és hogy a vegyesházasság meg van tiltva, hogy minden tilos és semmit sem lehet. Jó lenne arról beszélni kicsit többet, mennyi mindent lehet, mennyi lehetőséget, utat nyit meg a zsidóság vallása, kultúrája. 

Sana tová - boldog új évet kívánunk! Vigyázzunk egymásra és maradjanak velünk online! 
Korábbi hírleveleink

Ha nem szeretne több hírlevelet kapni, kérjük írjon nekünk ide! Leiratkozom