Kedves Olvasó! 

Ezt a hírlevelet azért kapja, mert feliratkozott a Politzer Saga című kiállításunkhoz kapcsolódó előadás-sorozatunkra. 

A hírlevélben minden előadás után elküldjük a bemutatott filmet, a film narrációjának szövegét, és néhány érdekességet a filmhez és/vagy a történethez kapcsolódóan. 

Kellemes olvasgatást, és várjuk a következő előadáson!  

A film: Kaiser Ráchel történeteA film szövege: 

Eisik második fiával Moritz Politzerrel folytatódik a történetünk, aki Moische Boder néven nagyon keresett orvos lett Köpcsényben.

A szomszédos földesúr, Pálffy gróf annyira bízott benne, hogy gyakran saját kocsiját küldte érte, és beajánlotta a gazdag bécsi zsidó bankárnak, Arnsteinnek is. Nem csoda, hogy Moritz Politzer orvosi szolgálatait a gazdag pozsonyi zsidók is igénybe vették, hiszen a fiatal orvos képességeinek híre messze földre eljutott. Moritz Pozsonyban gyakran felkereste Moses Leitersdorfert, a gazdag nagykereskedőt, itt ismerkedett meg nevelt lányával, Rachel Kaiserrel.

Rachel eredetileg egy Josef Kaiser nevű zalaegerszegi könyvárusnak volt egyetlen lánya. Kaisernek volt három idősebb fia is, akik közül a legidősebb kivándorolt Amerikába, ahol hatalmas vagyonra tett szert.

Ő a családban mindenkit arra buzdított, hogy keresztelkedjen ki, és vándoroljon ki mindenki  Amerikába. Josef Kaiser és két fia végül megkeresztelkedtek, de a kis Rachel hallani sem akart róla, és egy éjszaka elmenekült az apai házból egy környéken lakó családhoz.

A helyi katolikus egyház azonban Ráchel lelki üdvösségét is a szívén viselte, pert indított érte. A rokonságnak és a zalaegeszegi zsidóknak ez nem tetszett.  Per kezdődött, amely végül is a császári udvarig jutott.  Ferenc császár végül úgy határozott, hogy a lány maga dönthessen a kérdésről.

Ez úgy történt, hogy Zalaegerszegen egymással szemben, egy-egy sorban felállították a keresztény és a zsidó polgárokat, Rachelnek felolvasták az ítéletet, és felszólították, hogy arra az oldalra álljon, amelyiknek a hitét követni akarja. Rahel a zsidóság mellett döntött, a jelen lévő rabbi megáldotta a fiatal lányt, hogy a leszármazottai jó és boldog emberek legyenek. 

A Pozsonyban élő Moses Leitersdorfer örökbe fogadta Rachelt, és a lehető leggondosabb nevelést adta neki. Több kérője is akadt, közülük Rachel a tehetséges, fiatal orvost, Moise Badert választotta. 1795 körül összeházasodtak. A házasság boldognak és termékenynek bizonyult. Rachel 1797-ben adott életet első gyermekének, aki az Abraham nevet kapta. A következő években született Sabl, aztán Hava, végül Philipp és Schmule. Sajnos, nem élvezhették sokáig a szép családi életet a köpcsényi Politzer házban.

Napóleon seregei keresztül söpörtek Ausztria és Magyarország területein is. Napóleon katonái, mint akkoriban minden hadsereg, a lakosság kifosztásával egészítette ki a zsoldját. Rengeteg szenvedést és nélkülözést okoztak a lakosságnak. Mivel a zsidók ebben az időszakban még nem birtokolhattak földet, a tehetősebb zsidók a vagyonukat áruban, pénzben, aranyban és ékszerben tartalékolták. A zsidók rosszakarói hamar hozzájuk irányították a francia katonákat. Rahel Politzer abban az időben a legkisebb gyermekével volt várandós. Férje sejtette, hogy mi következik, ha a franciák Köpcsénybe érkeznek, ezért egy éjszaka titokban elásta az értéktárgyait anélkül, hogy bárkinek is szólt volna. 

Amitől tartott, bekövetkezett. A francia katonák közül néhányat hozzájuk is beszállásoltak, akik pénzt és értéktárgyakat követeltek tőle. A franciák nem hitték, hogy nincs semmije, feldúlták a pincét, az ott tárolt bort megitták. Egy részeg, brutális katona puskatussal fejbe verte. A híres orvos elvesztette az eszméletét, és másnapra meghalt. A gyerekek elárvultak, a derék asszony pedig ott állt a szülés előtt, koldusszegényen.

A franciák kivonulása után sokan próbálták segíteni őket, de szegény Rachel nagy ínségben élt a gyermekeivel. Megmaradt ugyan a ház, és a Leitersdorfer rokonok támogatták őket. Rachel ügyesen kézimunkázott, ezzel keresett valamennyi pénzt. Ez a nagyszerű asszony napközben ellátta a háztartást, az éjszakát általában a lányával együtt végigdolgozták, hogy megkeressék a kenyérre valót. A szerencsétlenség betetőzéseként egy éjszaka tűz ütött ki, és a tető egy része leégett. Az a hír járta, hogy gyújtogatás történt, mert egyesek abban reménykedtek, hogy a hamu alatt megtalálják az elrejtett kincseket. Szegény asszonynak nemsokára el kellett adnia a házat.

Legidősebb gyermekét, Ábrahámot, a bécsi Arnstein bankár magával vitte Bécsbe és földmérőnek képeztette ki.

Rachel és környezete

Picture

Részlet a filmből: a padlón a már megismert térképpel, a falon pedig jelenet a női imakönyvből. 

A családi legenda szerint Rachelt a családja kitérése után a jómódú Leitersdorfer család fogadta be és nevelte fel Bécsben. Gyűjteményünkben őrzünk egy apró, nőknek készült imakönyvet, mely a Leitersdorfer családhoz köthető - ezért a film vizuális világának megteremtéséhez ezt az imakönyvet használtuk fő forrásként. 

Az imakönyvet a címlappal szemközti dedikációs oldal bejegyzése szerint Koppel ben Jirmija Broda ajándékozta jegyajándékul menyasszonyának, Gitl bat Zavel Leitersdorfnak 1750–51-ben. Gitl családja eredetileg Kismartonból, a mai Eisenstadtból származott, majd a 18. század elején Bécsbe költöztek. 1758-ban Gitl apja kiváltságlevelet kapott Mária Teréziától. A gazdag család megrendelésére több illusztrált kézirat készült, mert a gazdag zsidó családokban a könyvnyomtatás felfedezése után is szokás maradt a kéziratos, illusztrált luxus–imakönyvek használata. A mindössze huszonhét pergamenlapot tartalmazó kis imakönyvecskében tíz színes festett kép van. A könyvet Mesullam Ziml másolta és illusztrálta Polnán, 1750-51-ben. Neki más gyűjteményekből több műve is ismert, elsősorban bécsi megrendelésekre dolgozott az 1700-as évek első felében.

Az imakönyv múzeumi adatlapja elérhető az alábbi képre kattintva. 

Picture

Olvasmány ajánló

Az előadás és az azt követő beszélgetés során felmerült a bábakeresztség és az elkeresztelés kérdése. Előadónk, Bányai Viktória az alábbi cikket javasolta a téma jobb megismeréséhez: 

Picture

A tanulmány az Aetas folyóirat 31. évfolyamának 2. számában, 2016-ban jelent meg. Letölthető és olvasható az alábbi linken: 

aetas_2016_002.pdf

Helyszínek: az Arnstein szalon  

Picture

Mose Boder orvosként kapcsolatban állt a gazdag bécsi udvari szállító és bankár Arnstein családdal is. Boder társadalmi elismertségét ezért Fanny von Arnstein szalonjának vizuális felidézésével illusztráltuk.

A kép egy ismeretlen festő vízfestménye a bécsi Zsidó Múzeum gyűjteményéből, és Fanny von Arnstein bécsi Hoher Markton lévő szalonját ábrázolja 1820 után. Az eredeti, a bécsi állandó kiállításban látható képen a híres családtagok nem szerepelnek, őket csak a filmes fantázia illesztette a képbe. Ily módon áttételesen lehetőségünk nyílt megidézni a korszak méltán híres zsidó nőalakját, Fanny von Arnsteint, akinek szalonjában találkozott a korszak felvilágosodást hirdető elitje. A Bécsi Kongresszus (1813) idején vendége volt Wellington, Talleyrand, Schlegel, és a berlini szalonjáról ismert Rahel Varnhagen is a férjével.

Fanny és nővére Caecilie az Arnstein és Eskeles bankház alapítóihoz mentek feleségül. Berlinben nevelkedtek, ahonnan a felvilágosodás eszméi és a szalonélet megteremtése mellett más, Bécsben addig ismeretlen szokásokat is hoztak: 1814-ben Fanny állított elsőként karácsonyfát a császárvárosban.

A film végén megtudjuk, hogy legidősebb fiát, Ábrahámot Arnstein báró karolta fel, vitte magával Bécsbe, hogy földmérőnek képeztesse ki.  ​

Következő előadás

Picture

A Politzer Saga kiállításunkhoz kapcsolódó előadássorozatunk következő előadása csütörtökön, október 14-én Ö. Kovács József előadásával folytatódik. Ez alkalommal Politzer Ábrahám történetét ismerhetjük meg a filmből és a korszak magyar zsidó történelméről hallhatunk az előadásban.

Zoom link az előadáshoz 

Meeting ID: 832 4643 5124
Passcode: 765861

Mivel többen jelezték, hogy a zoom előadás során a filmek nem jó minőségben jelennek meg, ezért itt előzetesen megnézhetik a következő részt:

Politzer Ábrahám történeteLemaradt? 

Sokak kérdésére: az előadásokat rögzítjük, később, az előadássorozat lezárását, és a filmek szerkesztését követően visszanézhetőek lesznek. A nyers felvételt nem küldjük el, csak a szerkesztett változat lesz elérhető a Múzeum youtube csatornáján, és a feliratkozott résztvevőknek hírlevélben is küldjük majd. 

Ha ezt a hírlevelet egy barátjától, továbbítva kapta meg, de részt venne az előadássorozaton és szeretne hírlevelet is kapni, akkor kérjük regisztráljon honlapunkon!